Oprava a servis kotlov a plynových zariadení

V rámci služieb opráv a servisu vykonávame:
  • Autorizovaný servis kotlov
  • Záručné a pozáručné opravy a odborné prehliadky kotlov a plynových zariadení
  • Výmeny kotlov
  • Spustenie kotlov do prevádzky
  • Zapájanie plynových sporákov
  • Poradenstvo v oblasti plynových spotrebičov