Odborné prehliadky

Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob a plynových zariadení.

KONTAKTUJTE NÁS a my u Vás túto kontrolu vykonáme po dohodnutí dátumu a času, ktorý Vám vyhovuje.

 

ČO JE VLASTNE ODBORNÁ PREHLIADKA KOTLA A ČO V SEBE ZAHŔŇA?


 

Pravidelná údržba je overený spôsob, ako udržať stroje v dobrej kondícii a spotrebu na uzde. Platí to aj pre kotol a vykurovaciu sústavu. Kotol je v bežnej domácnosti počas jedinej vykurovacej sezóny v permanentnej prevádzke asi 1 500 hodín, a ak to má zvládať efektívne, je nutná jeho pravidelná údržba. I tu platí, že prevencia šetrí náklady. Vďaka nej môžete maximálne ekonomicky a ekologicky využívať vykurovaciu sústavu, navyše, pravidelná prehliadka môže včas odhaliť potrebu servisu. Zminimalizujete tak pravdepodobnosť vzniku porúch vo vykurovacej sezóne. 


Ak nechcete prísť pri novom kotle o dvojročnú záruku, odporúča sa absolvovať prvú servisnú prehliadku už po roku od jeho kúpy. V opačnom prípade môžete stratiť na zákonnú záruku nárok. Po uplynutí záručnej lehoty vás k pravidelným prehliadkam plynového kotla zaväzuje už len vlastná zodpovednosť – výrobcovia odporúčajú kontrolu po každej vykurovacej sezóne aj pri spotrebičoch, ktoré už nie sú v záruke, pretože takáto starostlivosť prinesie ich dlhšiu životnosť, vyššiu účinnosť aj bezpečnosť. Servisný technik pri prehliadke kotol zároveň nastaví a vyhotoví protokol, ktorý môže obsahovať aj odporúčania na prípadné opravy.