Je čas na výmenu kotla?

Ak máte kotol technicky zastaraný, opotrebovaný či poruchový, nadišiel čas na jeho výmenu. Pri plynových kotloch sú technicky zastaranejšie klasické kotly, kondenzačné kotly sa považujú za „vyššiu generáciu“, sú modernejšie a efektívnejšie. Približná priemerná životnosť klasického kotla je asi 15 rokov, výrazne ju však môže ovplyvniť pravidelná údržba, ktorá pôsobí na funkčnosť a efektivitu kotla. K prejavom opotrebovania kotla patria časté poruchy a „vypadávanie“ kotla, a tiež vysoká spotreba paliva. Montáž a napojenie nového kotla na rozvody zverte do rúk odborníkom. Pred spustením kotla do prevádzky je nutné napojenie rúr a ventilov, ako aj presné nastavenie a vyregulovanie systému.
 

I keď plynový kotol funguje aj po rokoch, nemusí fungovať rovnako dobre. Časom sa „rozladí“ a jeho spotreba sa zvýši, môže sa tiež znížiť jeho bezpečnosť. Pri preventívnych prehliadkach sa  môže ukázať, že pôvodné nastavenie spotrebiča (najmä plynového horáka) sa rokmi z rôznych príčin zmenilo a už nezodpovedá pôvodným parametrom. Spotrebič teda funguje, ale s horšou účinnosťou. Ak sa táto skutočnosť včas neodhalí, môže sa proces horenia postupne zhoršovať. 

Pri nedokonalom spaľovaní plynu sa môže napríklad zvýšiť tvorba sadzí, ktoré sa usadzujú v okolí horáka (alebo priamo na ňom), vzniká tiež nežiaduci CO, ktorý môže byť pri zlom odvode spalín (zanesený komín) a nedokonalom vetraní priestoru životu nebezpečný. Zhoršovanie procesu horenia zároveň významne znižuje účinnosť spotrebiča a znamená zbytočne vysokú spotrebu zemného plynu. Riešením sú pravidelné preventívne prehliadky a následný servis alebo oprava kotla.