Aký kotol si vybrať?

Pri výbere nového kotla je dôležité zvoliť typ so zodpovedajúcim výkonom pre danú vykurovaciu sústavu. Ak by bol výkon nízky, systém nezvládne vykúriť celý dom, ak by bol privysoký, kotol bude často vypínať, čím sa zbytočne opotrebúva. Ak ste sa rozhodli pre plynový kotol, vybrať si môžete klasický (s atmosférickým horákom) alebo kondenzačný, buď závesný alebo stacionárny.
 

Výhodou klasických kotlov je ich nižšia cena, býva však vykúpená nákladnejšou prevádzkou. Z princípu atmosférického horáka, ktorý sa využíva pri klasických kotloch, totiž vyplýva systém zapni-vypni pri spaľovaní plynu a nemožnosť plynulej zmeny výkonu. A tak kotol, najmä v lete pri ohreve pitnej vody, naštartuje niekoľkokrát za deň, naplno sa ohreje, a zvyšok času neefektívne chladne. Kotle s atmosférickým spaľovaním navyše nasávajú vzduch na horenie priamo z miestnosti, preto treba vzduch do miestnosti s kotlom aj privádzať – obvykle neuzatvárateľnou mriežkou z exteriéru, a to aj pri silných mrazoch. Prichádzajúci studený vzduch tak ochladzuje kotolňu a zvyšuje tepelné straty kotla.

Progresívne kondenzačné kotly sú síce drahšie (majú komplikovanejšie, a preto aj drahšie súčasti, napríklad dokonalejší horák či výmenník tepla na ochladzovanie spalín), pracujú však efektívnejšie – dokážu totiž využiť odpadové teplo. Pri spaľovaní plynu vzniká pomerne veľké množstvo vody, ktorá pri klasických kotloch doslova vyletí hore komínom – bez využitia odchádza spolu s horúcimi spalinami vo forme vodnej pary, v ktorej je viac než 10 % tepla získaného z plynu. Kondenzačné kotly dokážu teplo z vodnej pary získať a využiť – vodnú paru ochladia a nechajú skondenzovať na vodu. To je najvýznamnejším dôvodom ich vysokej účinnosti (v porovnaní s novým nekondenzačným kotlom môže byť spotreba plynu až o 15 % nižšia). Okrem toho sú nižšie aj straty tepla spalinami: vzduch na spaľovanie sa privádza komínom koncentrickou dvojrúrou – vnútorná odvádza spaliny, vonkajším medzikružím sa privádza vzduch na horenie, ktorý sa tak cestou predhreje.

Kondenzačné teplo sa najúčinnejšie využíva v nízkoteplotných vykurovacích systémoch, kondenzačné kotly však pracujú s veľmi vysokou účinnosťou aj v klasických vykurovacích systémoch.